L’estiu passat vam instal.lar 220 plaques fotovoltaiques que permeten generar electricitat de forma neta a través del sol. Els beneficis d’aquest projecte a més de l’estalvi econòmic i la sostenibilitat, suposa la minimització de la nostra empremta de carboni, ja que evitem que es llenci a l’atmosfera l’equivalent a 32 tones de gasos d’efecte hivernacle per any
i desde el Departament d’Acció Climatica ens han reconegut aquesta tasca emetent aquest certificat.