El passat 23 de juny vam acabar el curs Uno a uno ocúpate 2022-2023

Programa que ha ofert orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental amb l’objectiu de promoure la sostenibilitat i afavorir la mobilitat i la qualitat laboral, també ha reforçat l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades al sistema d’educació. S’han realitzat formacions en competències transversals, competències específiques de neteja i pràctiques en el nostre Centre Especial de Treball.

D’aquest curs s’han pogut beneficiar 5 persones.