Aquest passat mes de desembre l’Ajuntament de Llançà que és titular de la Concessió Demanial de la finca, va fer la cessió d’ús gratuïta de la  part superior de la Casa Marly a la nostra  Fundació Privada ALTEM per tal que es destini a Llar Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i o transtorn mental , hi haurà capacitat per a 24 persones properes al municipi de Llançà.

La cessió comporta clarament un benefici pels habitants de Llançà pel fet de facilitar que els serveis estiguin situats el més a prop possible del lloc de vida habitual de les persones usuàries, per treballar la integració i autonomia del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual al seu entorn personal, familiar i social immediat..
La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides reconeix com un dels drets de la persona amb discapacitat, l’objectiu de proximitat al lloc habitual de residència, per tal de garantir el manteniment dels vincles familiars, socials i amistats ja establerts i per no desconnectar dels referents comunitaris que coneixen, comerços, llocs d’oci, carrers i places que faciliten la seva autonomia.
Fundació Privada ALTEM som una entitat, sense ànim de lucre, de referència a nivell comarcal en l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn mental o en situació de vulnerabilitat, des de l’any 1968 i disposem dels mitjans humans, experiència en l’atenció i gestió dels recursos per assolir els objectius d’autonomia i integració d’aquest col·lectiu.

A La  FUNDACIÓ ALTEM hem apostat com a línia estratègica descentralitzar els serveis d’atenció a les persones amb discapacitat , ara tindrem  llars residència a tres municipis diferents, Figueres, Roses i Llançà.

 

Dilluns, 16 de gener de 2023.