NOVA LLAR A ROSES DE LA FUNDACIÓ ALTEM 

 

 • Segons constata el recent informe publicat per Granés Fundació i DINCAT, 1 de cada 100 persones a Catalunya té discapacitat intel·lectual. Una xifra amb tendència creixent els últims anys i que, tenint en compte factors demogràfics com l’envelliment o la immigració, els experts apunten a l’alta probabilitat que continuï creixent.

 

 • Darrere d’algunes de les dades analitzades -com el fet que només 1 de cada 5 persones amb DID en actiu té feina, o que només el 9% de les persones que voldrien viure en un pis de forma independent aconsegueixen fer-ho s’amaga una realitat que està impedint a aquestes persones decidir els seus propis projectes de vida i gaudir i exercir els seus drets de forma plena i en igualtat de condicions que la resta de ciutadans

 

 • Un dels fets més rellevants és que en aquest moments a Catalunya hi ha una mancança de places als recursos assistencials que fa que més de 3.500 persones amb discapacitat es trobin en la llista d’espera per una plaça residencial i 1.260 persones per una plaça de centre de dia. Aquestes esperes poden arribar a ser de 10 anys en alguns dels cassos.

 

 • En concret a l’Alt Empordà la necessitat de places de Llars Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual és la principal demanda que té la Fundació Altem per part de la població. Ja sigui de les mateixes persones usuàries, famílies o les entitats tutelars que reclamen aquest servei, ja sigui des de la necessitat present  fins a les previsions futures.

 

 • Així es posa de manifest de forma clara i objectiva la necessitat urgent d’avançar de manera decidida cap a l’impuls de polítiques transversals que responguin als criteris i principis de la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides.

 

 • Per tot plegat, ens cal el compromís del conjunt de la societat, tant ciutadania, com empreses i autoritats, per treballar plegats en construir un país més just i igualitari, on totes les persones hi tinguin cabuda

 

FUNDACIÓ ALTEM  és l’entitat de referència en l’atenció de persones amb discapacitat intel-lectual a la comarca de l’ Alt Empordà una entitat d’àmbit comarcal, sense ànim de lucre, que des de l’any 1968 es dedica a l’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn mental  o en situació de vulnerabilitat de l’ Alt Empordà.

La Missió de l’Entitat és acompanyar i donar suport a les persones en el desenvolupament del seu projecte de vida, garantint els seus drets i amb una clara voluntat de transformació social. La clau és confiar i empoderar a les persones amb discapacitat, trastorn mental i/o situació de risc social en les seves accions quotidianes a fi que elles mateixes puguin aconseguir els seus objectius personals avançant amb el seu projecte de vida.

La Visió és ser una organització referent en la prestació de serveis i suports a les persones en situació de vulnerabilitat que es distingeixi per l’excel·lència en la gestió i el valor que aporta ala societat.

Tots els serveis socials especialitzats de l’Entitat ajuden, orienten i acompanyen a les persones facilitant la seva capacitació, apoderament i millorant les xarxes de relació, ja siguin els serveis d’inserció laboral, els serveis diürns o bé, residencials.

Es per aquest motiu que FUNDACIÓ ALTEM ha apostat com a línia estratègica descentralitzar els serveis d’atenció a les persones amb discapacitat.

Així properament inaugurarem La Llar residència, situada a  Roses.

Al municipi de Roses ens trobem amb les següents xifres, d’una població total d’ aproximadament 19.000 persones, estan reconegudes:

 • Persones amb discapacitat intel·lectual: 203
 • Persones amb malaltia mental: 139
 • Hi ha diagnosticada la discapacitat però no consta el tipus: 26

Serveis especialitzats al municipi: 0

 

 

 

 

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides reconeix com un dels drets de la persona amb discapacitat,  l’objectiu de proximitat al lloc habitual  de residencia,  per tal de garantir el manteniment dels vincles familiars, socials i amistats ja establerts i per no desconnectar dels referents comunitaris que coneixen, comerços, llocs d’oci, carrers i places que faciliten la seva autonomia.

Es parteix d’un criteri bàsic, que és que els serveis estiguin situats el més proper possible del lloc de vida habitual de les persones usuàries.

L’habitatge amb una superfície de 85 m2 es troba distribuït en cuina-menjador, sala, 3 dormitoris i una cambra de bany. A més amés disposa d’un total de 3 patis. En l’actualitat es troba perfectament renovat i equipat.

L’ubicació del pis és en un vial d’una zona del nucli urbà de Roses, completament urbanitzada  on el trànsit de vehicles i de vianants no es gaire elevat.

La llar acollirà fins a 6 persones amb discapacitat intel·lectual, preferentment del municipi de Roses.

 

LLAR RESIDENCIA ESPECIALITZADA AMB DISCAPACITAT:

Les Llars Residència son serveis d’acolliment residencial , de caràcter temporal  o permanent, substitutori de la llar. Estan adreçades  a persones amb  discapacitat intel·lectual  que necessiten la provisió d’una llar quan ha esdevingut impossible o desaconsellable  viure a la seva pròpia llar, com a conseqüència de problemes derivats  de la mateixa discapacitat, per manca de família o per no disposar de condicions sociofamiliars i assistencials adequades.

SERVEIS QUE OFEREIXEN:

Les Llars Residencia ofereixen serveis d’atenció global orientats al manteniment i la millora de l’autonomia de les persones assistides, proporcionant una bona qualitat de vida als residents.

 

 • Allotjament.
 • Manutenció
 • Atenció a la salut  i seguretat personal de les llars.
 • Suport i supervisió d’aspectes basics de la vida diària, el vestir, l’alimentació, higiene personal, ordre i neteja del pis.
 • Suport en la recerca i us dels recursos de la comunitat. (lleure, cultura,..)