Benvinguts a Fundació Altem

Sóm entitat de referència per la Generalitat de Catalunya en l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual.

Fundació Altem, 50 anys d’experiencia!

La integració també depèn de tu!

Oferim, a través de diferents programes, acompanyament, orientació, suport, formació i intermediació laboral amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat dels/les participants i facilitar la seva inserció laboral.

INCORPORA de Fundació

“La Caixa”Programes finançats per la fundació “La caixa”
Temporalitat: 01/01/2023 a 31/12/2023
Beneficiaris/es totals: 300

  •  Incorpora: impulsem la integració sociolaboral de persones en risc d’exclusió social a través d’itineraris d’inserció personalitzats que permeten l’orientació, l’assessorament i el suport per la cerca de feina.
  •  Punts Formatius: Programa destinat a persones en risc d’exclusió social. Formem persones en diferents sectors per tal de facilitar-los la incorporació al mercat de treball. Es realitza formació en competències transversals, competències específiques (neteja, restauració o magatzem) i pràctiques no laborals. L’objectiu és la incorporació al mercat de treball.
  • Treballem en digital: curs d’iniciació a la informàtica de 20h encarat a la recerca de feina adreçat a persones en risc d’exclusió social.
  • Exclusió Severa: programa destinat a persones en situació d’alta exclusió (sensellarisme, pobresa severa, llarga desvinculació del mercat de treball…) que permet realitzar itineraris d’inserció sociolaboral mitjançant tutories individuals que permeten realitzar una atenció integral)
  • Reincorpora: programa adreçat a persones privades de llibertat que a través de plans de treball personalitzats s’orienta, s’ofereix suport i s’acompanya en la recerca de feina.

Serveis integrals d’orientació, acompanyament
i suport a la inserció de les persones amb
discapacitat o trastorns de la salut mental
(SIOAS)

Programa finançat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de
Catalunya i del Fons Social Europeu (FSE).
Temporalitat: 01/07/2022 a 30/06/2023
Participants: 20 persones

Programa que ofereix orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental amb l’objectiu d’incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral en el mercat de treball ordinari. Permet realitzar el seguiment posterior a la inserció i treball amb suport.
Es realitzen formacions en competències transversals, competències específiques (neteja, restauració o magatzem) i pràctiques no laborals.

Programa Operativo de Empleo Juvenil
(POEJ) – EMPLÉATE

Programa cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) i per la Fundació ONCE
Temporalitat: 17/01/2022 a 30/06/2022
Beneficiaris/es: 6

Programa que ofereix orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental amb l’objectiu d’incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral en el mercat de treball ordinari. Permet realitzar el seguiment posterior a la inserció i treball amb suport.
Es realitzen formacions en competències transversals, competències específiques (neteja, restauració o magatzem) i pràctiques no laborals.

Programa Acompanya

Programa finançat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

Temporalitat: de maig de 2022 a novembre 2022 (6 mesos)

Participants: 2 persones

Convocatòria del Departament de Treball que surt per primera vegada al maig de 2022 i que té com a objectiu el desenvolupament d’un conjunt d’accions d’orientació i acompanyament en el lloc de treball, d’acord amb un itinerari individualitzat, realitzades per personal tècnic especialitzat, i tenen com a finalitat facilitar l’adaptació social i laboral de persones treballadores amb discapacitat i trastorns de salut mental amb especials dificultats d’inserció laboral en empreses del mercat ordinari de Treball, en condicions similars a les de la resta de persones treballadores que ocupen llocs similars.
En aquesta primera convocatòria si ha pogut acollir dos participants que han finalitzat el seu itinerari personalitzat i individual; aquest programa ha tingut una durada de 6 mesos.

Programa (POEJ) – Uno a uno ocúpate 2022-2023

Programa cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) i per la Fundació ONCE
Temporalitat: 09/01/2023 a 23/06/2023
Beneficiaris/es: 5

Programa que ofereix orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental amb l’objectiu de promoure la sostenibilitat i favorir la movilitat laboral, també està dirigit a reforçar la ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades al sistema d’educació.
Es realitzen formacions en competències transversals, competències específiques de neteja i pràctiques.