AVÍS LEGAL

 

La persona declara que la informació detallada a través del present document és  veraç, garantint l'autenticitat de totes les dades proporcionades.

Les dades recollides en aquest formulari seran tractades de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament.


De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Fundació Privada ALTEM informa que les dades voluntàriament facilitades seran incorporades en un fitxer sota la seva responsabilitat amb l'exclusiva finalitat de
gestionar el servei sol·licitat, i davant el qual podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (c/Itàlia 46, 17600Figueres o a info@fundacioaltem.org).???


Carrito  

Sin producto

Transporte 0,00 €
Total 0,00 €

Carrito Confirmar