contacte
localització
Llei d'integració social dels minusvàlids (LLISMI)

La norma marc que recull les actuacions bàsiques per a la integració de les persones amb discapacitats és la LLISMI, Llei d’integració social del minusvàlid, aprovada l’any 1982. Aquesta Llei inclou un conjunt de mesures que tenen per objecte garantir la integració de les persones discapacitades i que afecten tots els àmbits de la societat: atenció mèdica i psicològica, rehabilitació, educació, orientació, integració laboral, garantia de drets econòmics, jurídics i socials...


Què promou la LISMI?

En l’àmbit de l’ocupació, els punts bàsics de la LLISMI són les mesures dirigides a promoure la incorporació de les persones discapacitades en el mercat de treball ordinari, canalitzades a través de 2 tipus d’acció:

-Els incentius econòmics: ajudes, bonificacions i subvencions a la contractació de persones amb discapacitat.

-La reserva de llocs de treball: obliga a les empreses de 50 o més treballadors, ja siguin públiques o privades, a contractar un nombre de treballadors discapacitats que no sigui inferior al 2% de la plantilla.

A més, la LLISMI recull diverses disposicions sobre el treball protegit, amb la creació de CET que tenen per objecte ser un espai de treball per a persones que no poden integrar-se en l’empresa ordinària i proporcionar-los la formació necessària per tal de superar aquesta situació.

En casos en què l’empresa pugui justificar que no pot dur a terme la contractació de personal discapacitat l’empresa pot quedar exemptes d’aquesta obligació amb el compliment d’alguna de les mesures alternatives que estableix el Reial Decret 27/2000 de 14 de gener.


Les mesures alternatives

Les mesures alternatives són quatre:

1.Establir un contracte mercantil o civil amb un CET pel subministrament de matèries primes, maquinària, bens d'equip, o qualsevol altre necessitat per l'activitat de l'empresa

2.Establir un contracte mercantil o civil amb un CET per la prestació de serveis aliens i accessoris a l'activitat normal de l'empresa

3.Donacions i accions de mecenatge, de caràcter monetari, per al desenvolupament d'activitats de inserció laboral i de creació de llocs de treball per a persones amb discapacitats.

4.Construir un enclavament laboral mitjançant un contracte amb un CET, d'acord amb el que estableix el RD 290/2004 de 20 de febrer.

Si s’opta per les mesures 1) 2), o 4 l’import anual en material o serveis a contractar amb un CET ha de ser al menys de 3 vegades l’indicador IPREM , per cada contracte que no té signat amb una persona minusvàlua.

Si s’opta per la mesura 4), l’import anual en concepte de donació/accions de mecenatge, ha de ser al menys de 1,5 vegades el indicador IPREM per cada contracte que no té signat amb una persona minusvàlua.


Ajuts econòmics per les empreses

Com a contrapartida, per a les empreses el compliment de la llei ofereix diferents ajudes per a la contractació de persones amb discapacitat:


En cas d’estar interessats en la contractació de treballadors discapacitats o de  voler rebre més informació, posar-se en contacte amb la Fundació ALTEM i els assessoraments sense cap compromís.
Atenció Diurna
Atenció Residencial
Atenció del Lleure
Carta de Serveis
Fundació Privada Altem
C. Itàlia, 46 Pol. Ind. Recinte Firal 17600 FIGUERES (girona) N 42º 15’ 51.7”  E 2º 59’ 11.1”
Tel. 972 525 416 empreses@fundacioaltem.org www.fundacioaltem.org
Botiga Virtual
Index
Avís legal
Responsabilitat Social Corp.
Política de Qualitat, Medi Ambient
i Seguretat AlimentàriaPolítica prevenció riscos laborals


Servei de Manipulats
Servei de Bugaderia
Servei de Gestió Enclavaments
Servei Assessorament Laboral
Servei Assessorament Llismi
Servei de Càtering
Servei de Jardineria i Sega
Servei de Treballs Forestals
Servei de Neteja