Un dels programes gestionats per la Fundació Privada ALTEM és el  Serveis Integrals d'Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció (SIOAS) subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. L’actuació està cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu (Ordre ESS/1120/2017).Aquest servei està destinat a persones amb discapacitat i/o trastorn mental amb l’objectiu de millorar les seves condicions d’ocupabilitat, promocionar la igualtat de gènere, sensibilitzar l’entorn laboral en la contractació de dones amb discapacitat, inserir el col·lectiu de persones amb discapacitat i/o trastorn mental en entorns ordinaris de treball i promoure el manteniment de la inserció facilitant mesures d’adaptació i seguiment mitjançant tècnics de suport al treball. La Fundació els ofereix orientació i assessorament en les accions de recerca de feina, mitjançant itineraris individuals, i el desenvolupament d’accions de suport per a l’accés i manteniment del lloc de treball de les persones participants. Entre les accions que es desenvolupen d’anàlisi de competències, coneixement del mercat, recerca de feina, entrenament d’habilitats socials, preparació de processos de selecció, s’han inclòs formacions tècnic-professionals en diferents àmbits. El servei, subvencionat pel fons social europeu, atén a un mínim de 10 persones que reben formació teòrica i pràctica i realitzen pràctiques en empreses del mercat ordinari amb l’objectiu que acabin obtenint un contracte de treball.Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Social i Famílies i objecte de cofinançament per part del FSE
Atenció Diurna
Atenció Residencial
Atenció del Lleure
Carta de Serveis
Fundació Privada Altem
C. Itàlia, 46 Pol. Ind. Recinte Firal 17600 FIGUERES (girona) N 42º 15’ 51.7”  E 2º 59’ 11.1”
Tel. 972 525 416 info@fundacioaltem.org www.fundacioaltem.org
Avís legal
Responsabilitat Social Corp.
Política de Qualitat, Medi Ambient
i Seguretat AlimentàriaPolítica prevenció riscos laborals


contacte
localització
Botiga Virtual
Index
Servei de Manipulats
Servei de Bugaderia
Servei de Gestió Enclavaments
Servei Assessorament Laboral
Servei Assessorament Llismi
Servei de Càtering
Servei de Jardineria i Sega
Servei de Treballs Forestals
Servei de Neteja