ORDRE EMO/285/2013, d'11 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball amb Suport de persones amb discapacitat i/o malaltia mental en el mercat ordinari de treball, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013.
Una de les mesures que afavoreixen la inserció de persones amb discapacitat i/o malaltia mental en el mercat de treball ordinari és el treball amb suport com a mesura de foment de l'ocupació.
El Programa Treball amb Suport pretén oferir mecanismes que facilitin la integració en el mercat de treball ordinari de les persones discapacitades, per tal que adquireixin les competències transversals necessàries per a una millora de les possibilitats reals d'ocupació en plena igualtat d'oportunitats en el mercat ordinari de treball; i per altra, potenciar la contractació de les persones amb malaltia mental, i en especial la de les dones, per entendre que la doble discriminació les fa mereixedores d'accions positives.
El treball amb suport s'entén com una metodologia d'inserció laboral al mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat o malaltia mental mitjançant el desenvolupament d’un conjunt d'accions d'orientació i acompanyament individualitzat en el lloc de treball, prestada per tècnics/ques d'acompanyament i suport a la inserció, que tenen per objecte facilitar l'adaptació social i laboral de treballadors/res amb discapacitat amb especials dificultats d'inserció laboral en empreses del mercat ordinari de treball en condicions similars a la resta de treballadors que exerceixen en llocs equivalents.
El Programa Treball amb Suport és una política activa d'ocupació pròpia de Catalunya, diferent de la regulada a la normativa bàsica estatal.


Projecte subvencionat pel Departament d’Empresa i Ocupació i cofinançat amb fons procedents de l’FSE.
Atenció Diurna
Atenció Residencial
Atenció del Lleure
Carta de Serveis
Fundació Privada Altem
C. Itàlia, 46 Pol. Ind. Recinte Firal 17600 FIGUERES (girona) N 42º 15’ 51.7”  E 2º 59’ 11.1”
Tel. 972 525 416 info@fundacioaltem.org www.fundacioaltem.org
Avís legal
Responsabilitat Social Corp.


Política de Qualitat, Medi Ambient
i Seguretat AlimentàriaPolítica prevenció riscos laborals


contacte
localització
Botiga Virtual
Index
Servei de Manipulats
Servei de Bugaderia
Servei de Gestió Enclavaments
Servei Assessorament Laboral
Servei Assessorament Llismi
Servei de Càtering
Servei de Jardineria i Sega
Servei de Treballs Forestals
Servei de Neteja