contacte
localització
- Servei d’acollida
L’objectiu d’aquest servei és donar els suports necessaris a la persona durant l’acollida, l’ingrés i en el període d’adaptació, en qualsevol dels serveis de la Fundació.

- Servei socio-familiar
L’objectiu d’aquest servei és fer el treball social i el treball amb famílies, com també tota la  tramitació d’ajudes i prestacions socials que es requereixen,

- Servei psicopedagògic
L’objectiu d’aquest servei és proporcionar el suport psicològic i pedagògic individualitzat a la persona per tal de millorar la seva qualitat de vida en totes les seves dimensions, mitjançant un pla de suports individualitzat.

- Servei higiènic-sanitari
L’Objectiu d’aquest servei és seguir una metodologia per atendre correctament, en l’àrea higiènica i en l’àrea sanitària, a totes les persones usuàries dels diferents serveis de la Fundació .

- Servei fisioterapeutic
L’objectiu d’aquest servei és realitzar activitats  de rehabilitació a la persona en diferents tècniques de tractament  com fisioteràpia  respiratòria,controls posturals, ergomotricitat, ..com també suport a les famílies.

- Servei de transport
Aquest procediment descriu la metodologia a seguir quan una persona o la seva família necessiten un transport, amb la fi de garantir el seu trasllat des dels establiments a  la seva llar i viceversa.

- Servei de menjador
Aquest procediment descriu la metodologia a seguir en el desenvolupament del menjador en els diferents establiments, adequant els  menús a cada tipus de dieta.

- Servei respir
És un servei d’acolliment temporal destinat a les famílies que ofereix un suport a l’ atenció de la persona,en determinades situacions, per tal de que els familiars tinguin uns dies de descans.

- Servei cangur
És un servei de personal de suport  puntual que es proporciona a la família en situacions que la família no es pot fer càrrec de la persona amb discapacitat.

- Servei logopèdia
L’objectiu d’aquest servei és millorar la comunicació en totes  les vessants del llenguatge tan oral com escrit, treballant les habilitats de la parla, el llenguatge, la lectura i l’escriptura.

- Servei formació ocupacional
És un servei que té com a objectiu principal la formació i l’ocupació de persones joves amb discapacitat Intel·lectual i/o trastorn mental en dificultats per trobar treball, per tal de millorar la seva qualificació professional i afavorir la seva inserció laboral.
Atenció Diurna
Atenció Residencial
Atenció del Lleure
Carta de Serveis
Fundació Privada Altem
C. Itàlia, 46 Pol. Ind. Recinte Firal 17600 FIGUERES (girona) N 42º 15’ 51.7”  E 2º 59’ 11.1”
Tel. 972 525 416 info@fundacioaltem.org www.fundacioaltem.org
Botiga Virtual
Index
Avís legal
Responsabilitat Social Corp.
Política de Qualitat, Medi Ambient
i Seguretat AlimentàriaPolítica prevenció riscos laborals


Servei de Manipulats
Servei de Bugaderia
Servei de Gestió Enclavaments
Servei Assessorament Laboral
Servei Assessorament Llismi
Servei de Càtering
Servei de Jardineria i Sega
Servei de Treballs Forestals
Servei de Neteja