contacte
localització
Serveis d’acolliment residencial

Serveis de llar residència

- Es un servei d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que té una funció substitutòria de la llar adequat per acollir a persones amb discapacitat intel·lectual amb diferents necessitats de suport:
-amb necessitat de suport intermitent
-amb necessitat de suport limitat
-amb necessitat de suport limitat amb trastorn de conducta
-amb necessitat de suport extens
-amb necessitat de suport extens amb trastorn de conducta
-amb necessitat de suport suport generalitzat

L’objectiu és afavorir i potenciar les habilitats d’autonomia personal, de la llar, oci, lleure i la vida comunitària de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Les funcions dels serveis bàsics són:
allotjament, acolliment i convivència, manutenció,cura personal, atenció a la salut i seguretat personal,foment dels hàbits d’autonomia personal, convivència i foment de les relacions interpersonals i socials,foment de l’oci i del lleure, assessorament i supervisió, atenció conductual.
Els serveis opcionals són aquells que no estiguin inclosos a l’apartat anterior.

Serveis de centre residencial

Es un servei d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que té una funció substitutòria a la llar, adequats per acollir a persones amb discapacitat intel·lectual amb una necessitat de suport:
-amb necessitat de suport extens
-amb necessitat de suport extens  amb trastorn de conducta
-amb necessitat de suport generalitzat
-amb necessitat de suport generalitzat amb problemes de salut o salut mental afegit

L’objectiu és facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats dels usuaris i potenciar el desenvolupament autònom de les aptituds bàsiques de la vida diària i instrumentals.

Les funcions dels serveis bàsics són:
allotjament, acolliment i convivència, manutenció,cura personal, atenció a la salut i seguretat personal,foment dels hàbits d’autonomia personal, convivència i foment de les relacions interpersonals i socials,foment de l’oci i del lleure, atenció conductual.
Els serveis opcionals són aquells que no estiguin inclosos a l’apartat anterior.

Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar

Es un servei que ofereix orientació i suport a les persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport que viuen soles, en parella o bé amb altres persones, i que, plantegen necessitats que no poden satisfer per elles mateixes.

L’objectiu és contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com en la comunitat, possibilitant la seva autonomia.

Les funcions són donar suport a la persona  en les activitats d’autocura, domèstiques i comunitàries, per tal de millorar l’autogestió i la vida independent.
Donar suport  a la persona per planificar i gestionar la seva llar, els seus assumptes administratius i financers, la seva salut i la utilització dels recursos de la comunitat entre d’altres.


Atenció Diurna
Atenció Residencial
Atenció del Lleure
Carta de Serveis
Fundació Privada Altem
C. Itàlia, 46 Pol. Ind. Recinte Firal 17600 FIGUERES (girona) N 42º 15’ 51.7”  E 2º 59’ 11.1”
Tel. 972 525 416 info@fundacioaltem.org www.fundacioaltem.org
Botiga Virtual
Index
Avís legal
Responsabilitat Social Corp.
Política de Qualitat, Medi Ambient
i Seguretat AlimentàriaPolítica prevenció riscos laborals


Servei de Manipulats
Servei de Bugaderia
Servei de Gestió Enclavaments
Servei Assessorament Laboral
Servei Assessorament Llismi
Servei de Càtering
Servei de Jardineria i Sega
Servei de Treballs Forestals
Servei de Neteja